ZARZĄD

Obecne władze Gminy zostały powołane przez Walne Zebranie 17 czerwca 2018 roku.

 

Zarząd:

Michał Samet – przewodniczący Zarządu,

Michał Rucki – wiceprzewodniczący Zarządu, skarbnik,

Marek Brand,

Ewa Polińska-Mackiewicz,

Mikołaj Trzaska

 

Komisja Rewizyjna:

Łukasz Gurfinkiel,

Sonia Mendyk,

Ewa Soroczyńska

 

Sąd Polubowny:

Ewa Elkayan,

Lina Krupiewska,

Magda Wyszyńska