O NAS

 

Biuro Gminy czynne jest codziennie w godzinach 11.00-14.00 z wyjątkiem świąt żydowskich.

 

Jesteśmy Gminą Żydowską filią Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, której członkiem może być każda pełnoletnia osoba wyznania mojżeszowego, osoba narodowości żydowskiej lub pochodzenia żydowskiego, nie będąca jednocześnie wyznawcą innych religii, posiadająca obywatelstwo polskie i zamieszkała na terytorium Polski.

 

Organizacja

 

Gmina liczy dziewięćdziesięciu członków i kilkunastu sympatyków biorących czynny udział w życiu społeczności.

Opiekę religijną nad Gminą sprawuje rabin Gminy warszawskiej i łódzkiej, Michael Schudrich.

W obrębie naszej Gminy funkcjonują oddziały Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w Drugiej Wojnie Światowej, Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu, Polskiej Unii Studentów Żydowskich (PUSŻ), Klub Seniora oraz Komisja Pomocy Społecznej.

 

Czym jest Gmina i kto może być jej członkiem?

 

Najczęściej spotykamy się z pytaniem, czy członek Gminy musi być tzw. „Żydem halachicznym” (narodowość dziedziczona po matce Żydówce według zasad judaizmu). Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, a więc i nasza Gmina w Gdańsku, mają charakter ortodoksyjny, lecz nie są organizacją stricte religijną:

„Członkiem Gminy może być każdy, u kogo przynajmniej jeden z dziadków był Żydem. Osoba taka nie będzie wliczana do minjanu ortodoksyjnego, ale poza tym wyjątkiem jest pełnoprawnym członkiem Gminy. Może być wybierana do jej władz, jak również sama wybierać. Wszyscy członkowie Gminy mogą być jednocześnie członkami innych żydowskich organizacji.

Historycznie gmina żydowska nigdy nie była organizacją wyznaniową. Bardzo często mówi się o Gminie jako gminie wyznaniowej, ortodoksyjnej itd. Nazwa «gmina wyznaniowa» pochodzi z ustawy o stosunku RP do gmin wyznaniowych żydowskich. Gmina jest dla wszystkich Żydów. Ma na celu zapewnienie realizacji wszystkich potrzeb swoich członków, nie tylko religijnych, ale również społecznych, socjalnych, kulturalnych, a nawet rozrywkowych” (cyt. z wypowiedzi Piotra Kadlcika, Przewodniczącego ZGWŻ w RP i Przewodniczącego Warszawskiej GWŻ dla Forum Żydów Polskich). http://fzp.jewish.org.pl/kadlcik.html.

 

Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do naszej Gminy pragniemy poinformować, że jedynym warunkiem, jaki muszą spełnić, jest potwierdzenie istnienia żydowskich korzeni od strony matki lub ojca. Ponieważ dramatyczne losy i splątana historia polskich Żydów niejednokrotnie uniemożliwiają odnalezienie dokumentów potwierdzających pochodzenie, w przypadku trudności sugerujemy skontaktowanie się z bogatym archiwum Działu Genealogicznego Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie.