HISTORIA

Die Geschichte der Juden in Danzig (Historia Żydów w Gdańsku), 1860, A. Stein [tekst_1] [tekst_2]

Podróż życia. W siedemdziesiątą rocznicę Kindertransportów, Mieczysław Abramowicz

Żydzi na Pomorzu, W.S.

Wielka Synagoga w Gdańsku, Mieczysław Abramowicz

Teatr Żydowski w Gdańsku, Mieczysław Abramowicz

Synagoga we Wrzeszczu, Grzegorz Berendt

Cmentarz na Królewskim Wzgórzu, Mieczysław Abramowicz

Stary cmentarz żydowski w Gdańsku, w dzielnicy Chełm

Społeczność żydowska w Sopocie, Hanna Domańska

Społeczność żydowska w Wejherowie, Jarosław Drozd

Dzieje społeczności żydowskiej w Słupsku, Grzegorz Berendt

Żydzi w Nowym Dworze Gdańskim w XIX i XX wieku, Grzegorz Berendt

Przyczynek do historii Żydów w Lęborku po zakończeniu II wojny światowej, Grzegorz Berendt

Żydzi w Tucholi na przestrzeni dziejów, Jerzy Szwankowski