Adres: ul. Partyzantów 7, 80-254 Gdańsk, tel./fax (0 58) 344 06 02

powrót