ZARZĄD

Obecne władze Gminy zostały powołane przez Walne Zebranie 9 października 2011 roku.

 

Zarząd:

Michał Samet – przewodniczący,

Michał Rucki – wiceprzewodniczący,

Romuald Junka – członek zarządu;

Lina Kurpiewska – członek zarządu ds. socjalnych

Krystyna Malewska – członek zarządu;

 

Komisja Rewizyjna:

Józef Gurfinkiel

Irena Nowak

Hubert Wiosna

 

Sąd Polubowny:

Agata Mendyk

Alfred Samet

Kamila Wróblewska