CMENTARZ ŻYDOWSKI W GDAŃSKU CHEŁMIE

   NR 62

פנ
לום במנוחת שאנן והשקת
לבטח תשכב וערבה שנותך
וידעת כי אהליך שלום
מעשיך יקרבוך לאדון השלום
הה הרב הגדול בתורה ובמעשים
הי הסיד הי ענו מזרע קדושים
גזע ישישים הקדוש והטהור
המנוה מוה שלום זצל הרב מקק
ראבאווע נשמתו עלתה לשמי
מרומים בקדושה ובטהרה אור
ליום ויו שמחת תורה תקפ לפק
תנצבה

 

tu pochowany jest
pokój w cichym spoczynku
z pewnością zamieszkasz w przybytku Pana i pewne są Twe lata
wiedziałeś, że namiot Twój jest namiotem pokoju
czyny Twe przybliżyły Cię do Pana Pokoju
oto wielki uczony w Torze i wielki w swych czynach
był człowiekiem pobożnym i skromnym ze świętego nasienia
z pokolenia starego, świętego i czystego
zmarły nasz nauczyciel prawa
niech pamięć sprawiedliwego będzie błogosławiona!
Pan ze świętej gminy Rabawa
jego dusza wzniosła się do niebios wysokich w świętości i czystości
wieczorem w piątek [17 października] w czasie święta Simchat Tora 680 roku [1919]
według skróconej rachuby
niech dusza Jego będzie związana w wieniec życia wiecznego

שלומההגהרמל

Szlomo, gaon, nauczyciel, nauczający nas przemawiający do nas