CMENTARZ ŻYDOWSKI W GDAŃSKU CHEŁMIE

   NR 322

פנ
האישה החשובה
 צנועה היתה נרינור
מרת בילא בת הרר
משה הלוי עלתה
נשמתה למרומה
רח טבת תקמג
לפק
תנצבה

פנ
יהודה ישכון לבטח
איש תם וישר מגזע
ישרים הה הרר יורא
כהרר יוסף יוזל זל
כבה נרו יוד סיון
תקמח
לפק
תנצבה

tu spoczywa
kobieta poważana i skromna
Bila córka Mosze Leviego
wzniosła się jej dusza do niebios
pierwszego dnia miesiąca tewet
[11 grudnia] 643 [1882]
według skróconej rachuby
niech Jej dusza będzie wpleciona
w wieniec życia wiecznego

tu spoczywa
mężczyzna prawy i sprawiedliwy
spośród pokolenia sprawiedliwych
zamieszka w Przybytku Pana w spokoju
oto jest człowiek bogobojny niczym mistrz
Josef Jozel
niech Jego pamięć będzie błogosławiona
Jego świeca zgasła dnia 10 siwan [20 maja]
648 [1888]
według skróconej rachuby
niech dusza Jego będzie wpleciona
w wieniec życia wiecznego