Promocja książki "Dzieje Żydów gdańskich" Samuela Echta


 

"Dzieje Żydów gdańskich" w tłumaczeniu Wojciecha Łygasia, pod redakcją merytoryczną Mieczysława Abramowicza, są jedną z pierwszych tak obszernych prób opisania dziejów społeczności żydowskiej w Gdańsku od średniowiecza po lata II wojny światowej. Autor, który dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności przeżył Holocaust, opracował bogaty materiał źródłowy, korzystając z dokumentów często niedostępnych dla innych badaczy (m.in. archiwum Jointu). Ponadto, jako uczestnik wielu opisywanych wydarzeń, wykorzystał własne wspomnienia oraz kopie dokumentów archiwalnych, które udało mu się wywieźć z Gdańska opanowanego przez nazistów. Efektem jego pracy jest książka pt. Die Geschichte der Juden In Danzig, napisana w latach pięćdziesiątych XX wieku, która ukazała się w 1972 roku w Niemczech.

Wydanie polskie, nad którym patronat honorowy objęło Muzeum Historii Żydów Polskich, zostało znacznie wzbogacone w stosunku do oryginału o ponad sto archiwalnych ilustracji, fotografii, pocztówek, dokumentów, listów oraz wycinków prasowych itp., przypisy źródłowe, posłowie z komentarzem, wybór literatury przedmiotu (wydanej w językach: hebrajskim, angielskim, niemieckim oraz polskim), oraz słownik terminów, pojęć, nazw związanych z szeroko rozumianą tematyką żydowską. Samuel Echt (1888-1974), był m. in. dyrektorem i nauczycielem w szkołach żydowskich, a także aktywnym uczestnikiem życia społecznego w Wolnym Mieście Gdańsku. W 1939 roku współorganizował transporty dzieci żydowskich do Londynu (Kindertransporte), którym dwukrotnie towarzyszył w podróży. Wśród ocalonych znalazły się dwie jego córki - Anneliese i Ilse. Druga z nich, na co dzień mieszkająca w Stanach Zjednoczonych, będzie gościć na promocji.

 

Powrót