Konkurs Biblijny Chidon HaTanach

Zachęcamy do udziału WSZYSTKICH, niezależnie od poziomu wiedzy! Nasz lokalny konkurs 
nie jest trudny – wystarczy przeczytać choć niewielką część z zakresu:
 
Tora:
Bereszit – Księga Rodzaju - całość
Szemot – Księga Wyjścia - rozdziały 1-24, 31-34
Wajikra – Księga Kapłańska - rozdziały 19, 24, 25
Bamidbar – Księga Liczb - rozdziały 10-17, 20-25, 27, 32
Dwarim – Księga Powtórzonego Prawa - rozdziały 20-27, 29-34
 
Księgi Proroków:
Jehoszua – Jozuego: rozdziały 1-11, 14, 17-18, 22-24
Sędziów: całość
Samuela 1 i 2: całość
Królów 1 i 2: całość
Izajasza: rozdziały 1-2, 8-12, 40-45, 49-56
Jeremiasza: rozdziały 1-2, 26-43
Ezechiela: rozdziały 1-4, 33-34, 36-39
Joela: całość
Amosa: całość
Jonasza: całość
Owadiasza: całość
Micheasza: całość
Hagaja: całość
Zachariasza: rozdziały 1-9, 14
Malachiasza: całość
 
Pisma:
Psalmów: 120-134
Przysłów: rozdziały 10-21
Hioba: rozdziały 1-2, 42
Rut: całość
Koheleta: całość
Daniela: rozdziały 1, 9, 10
Ezry: rozdziały 1, 3, 7, 9, 10
Nechemiasza: rozdziały 1-5, 8-13

 


Powrót