Wizyta niemieckich studentów

 

 

Na kolacji szabatowej 3 października br. gościliśmy ośmioosobową grupę studentów z Niemiec, którzy przebywają w Gdańsku w ramach programu „KAFKA” organizowanego przez Fundację Hertie.

 W prospekcie Fundacji czytamy: „Fundacja ma swoją siedzibę we Frankfurcie nad Menem. W oparciu o ideę partnerstwa miast między Gdańskiem a Lipskiem, umożliwiamy renomowane praktyki dla wyselekcjonowanych studentów z Niemiec. „Kafka” oferuje swoim uczestnikom dwumiesięczny program dokształcający, złożony z praktyki i cotygodniowego programu towarzyszącego związanego z tematyką polityczną, gospodarczą, społeczną oraz życiem kulturalnym miasta. Podczas wizyty w Gminie żydowskiej studenci będą mieli okazję dowiedzieć się o historii oraz rozwoju religii i kultury żydowskiej w Gdańsku.

 „Kafka” oznacza „Program Wymiany Miast na rzecz Dokształcana i Współpracy Młodych Absolwentów” ('Kommunaler Austausch für Fortbildung und Kooperation junger Akademiker') i jest programem trochę idealistycznym: umożliwia bowiem młodemu pokoleniu „wyjście” poza granice ich kraju i zapoznanie się z trybem życia i pracy w europejskich miastach partnerskich oraz wzbudza u nich zainteresowanie zadaniami publicznymi i działaniami na rzecz współpracy międzynarodowej, a zwłaszcza integracji polsko-niemieckiej. „Kafka” działa również w drugą stronę: studenci z Gdańska wyjeżdżają do Lipska oraz z Krakowa do Frankfurtu nad Menem. Program „kafka” realizowany jest od 2003 roku i ciągle się rozwija. w sumie w tym roku bierze w nim udział siedem miast z Polski, Niemiec, Czech i Węgier. Zainteresowanie programem wśród studentów jest również bardzo duże - o jedno miejsce praktyk ubiega się co najmniej 10 kandydatów.

 Umożliwiamy studentom wgląd w wiele sfer życia miasta. w tym roku będą to: gospodarka, sprawy socjalne, polityka, media, resocjalizacja, kultura, życie religijne oraz możliwości kształcenia. Chcemy odwiedzić miedzy innymi Radio Gdańsk, telewizję TVP3, Areszt Śledczy, Filharmonię Bałtycką, Targi Gdańskie, Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Centrum Sztuki Współczesnej, Politechnikę Gdańską itp.” Wizyta studentów programu „kafka” w naszej Gminie to już swego rodzaju tradycja. Do tej pory gościliśmy trzy podobne grupy. Za każdym razem spotkanie ze społecznością żydowską Gdańska, niepowtarzalna atmosfera miejsca i rozmowy przy szabatowym stole są dla tych młodych Niemców głębokim przeżyciem.
 

|Powrót|