Transvisualia w Nowej Synagodze


Program:

17:00-21:00 Urban Audio (Norymberga) - dĽwiękowa akcja miejska (przed Synagog±, ul.Partyzantów 7);

17:00-18:30 Guy Marc Hinant (Bruksela) - wykład (twórca kultowej wytwórni Sub Rosa. Jedyny wykład i prezentacja w Polsce). Tłumaczenie wykładu z języka francuskiego - dr Tomasz Swoboda;

19:00-19:45  dj set  Guy Marc Hinant;

20:00-21:00  koncert: Urban Audio (Norymberga) + Real time audio_video project (Gdańsk) Urban Audio: Florian Tuercke, Christian Weiß, Real time audio_video project: Ania Witkowska - video, Kuba Staruszkiewicz - perkusja, Paweł Nowicki - wibrafon, Marcin Dymiter – elektronika.

Citysound zachęca do słuchania najbliższego otoczenia, budowania indywidualnej mapy dĽwiękowej. Projekt  Urban Audio przenosi nas w ¶wiat transgresji dĽwiękowej materii miasta w przestrzeń muzyki. Jak może brzmieć miasto? Posłuchajcie Urban Audio. Muzyka, szczególnie aktualna, zwi±zana jest z miastem - noise, nowe trendy i awangardowa spu¶cizna nosz± w sobie ¶lady miejskiej kultury w całej jej wieloznaczno¶ci. Wykład i dj set Guy Marca Hinanta (Sub Rosa) przybliż± istotne zagadnienia  muzyki awangardowej. Przedsięwzięcie Urban Audio + Real time audio_video Project przenosi nas  w przestrzeń uwolnion± od  realnego wymiaru miasta, które staje się tematem muzycznej i wizualnej wyprawy.

 

Powrót