Tikkun – Naprawa

W ramach projektu organizowane są cykle wykładów, pokazy filmów i prezentacji multimedialnych oraz – w miarę istniejących możliwości – wycieczki grup osadzonych do miejsc związanych z historią Żydów polskich. Od kwietnia do września 2010 roku na wskazanych przez poszczególne Gminy Żydowskie cmentarzach prowadzone będą „przez osadzonych, funkcjonariuszy polskiej oraz – w miarę możliwości – izraelskiej Służby Więziennej” prace porządkowe.

Od stycznia do maja 2010 roku, w wyniku porozumienia między Gminą Wyznaniową Żydowską w Gdańsku a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Gdańsku, cykl wykładów połączonych z bogatą prezentacją multimedialną prowadzi w aresztach i zakładach karnych województwa pomorskiego gdański pisarz i historyk, Mieczysław Abramowicz. W styczniu i w lutym zaprezentował swoje wykłady ponad stu osadzonym w Areszcie Śledczym i w Zakładzie Karnym w Gdańsku oraz w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim i Zakładzie Karnym w Malborku. Wszędzie spotkały się one z żywym zainteresowaniem słuchaczy, którzy – co warto podkreślić – zgłaszają chęć wzięcia udziału w wykładzie dobrowolnie. W sumie Mieczysław Abramowicz wygłosi dziewięć wykładów na temat historii, kultury, życia codziennego Żydów gdańskich od XII wieku po czasy nam współczesne.

 

 

 

 

 

 Na zdjęciu: wykład w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim.


Powrót