Szawuot 5771

Wtorek, 7 czerwca

19.30

 – wykład Tomka Krakowskiego pt. „Tora żydowskie Prawo vs. Prorocy i ich proroctwa”.
Do czego potrzebujemy Proroków? Jaki możemy mieć z nich pożytek? Jak powinniśmy ich czytać? I jak odróżnić prawdziwego proroka od fałszywego?

21.00

  Modlitwa Mariw

21.15

Kidusz (poczęstunek)

22.30-3.30

Tikkun Szawuot całonocne studiowanie (Talmud Babiloński traktat Bejca, Rabi Chaim z Wołożyna kabalistyczne dzieło Nefesz HaHaim, Miszna Brura halacha na Szawuot, Rabi Ichak Lewi z Berdyczowa – komentarze na Szawuot)

3.30

Szahrit modlitwa poranna

 

Środa, 8 czerwca

20.00            – Mincha modlitwa popołudniowa

21.30            Mariw modlitwa wieczorna

                    Kidusz, poczęstunek

 

Czwartek, 9 czerwca

 9.00             – Szahrit modlitwa poranna

20.00            wykład Tomka Krakowskiego pt. „Dziesięć Przykazań cała Tora w dziesięciu wersach”.

22.00            – Hawdala


Powrót