Nowy program dla ofiar nazizmu

 

Claims Conference ogłasza, że ustanawia Fundusz Odszkodowań dla Ofiar Holocaustu HVCF(Holocaust Victim Compensation Fund). HVCF przeznaczony jest dla osób pochodzenia żydowskiego, ofiar nazizmu, pozostających przy życiu w momencie składania wniosku, a także
 

a)      obecnie zamieszkujących w Bułgarii, Czechach, Estonii, na Węgrzech, w Litwie, Łotwie, Polsce, Rumuni, Słowacji, Słowenii oraz

b)      nieotrzymujących wypłat (kwartalnych) z CEEF  lub z innych niemieckich programów wymienionych we Wskazówkach do HVCF.
 

Do otrzymania wypłaty z HVCF upoważnione są osoby pochodzenia żydowskiego, ofiary nazizmu prześladowane ze względu na swoje żydowskie pochodzenie, które doświadczyły prześladowań określonych przez Hardship Fund, ustanowiony przez rząd niemiecki. Do takich prześladowań zaliczają się m.in.:

  1. pozbawianie wolności (obóz koncentracyjny, getto, życie w ukryciu, życie na fałszywych dokumentach)

  2. ucieczka przed reżimem nazistowskim z miejsca, które zostało okupowane lub

  3. pozbawianie wolności takie jak godzina policyjna, obowiązek rejestracji z ograniczeniem miejsca zamieszkania lub

  4. nakaz noszenia żółtej gwiazdy.

Ofiary nazizmu spełniające kryteria otrzymają jednorazową wypłatę w wysokości 1 900 €. Szczegółowe informacje oraz aktualne kryteria dostępne są na stronie internetowej Claims Conference:  www.claimscon.org/hvcf

Wnioski do HVCF można składać od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2013 r. Wszystkie wnioski muszą być otrzymane przez Claims Conference nie później niż 30 czerwca 2013 r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz formularzy wniosku prosimy o kontakt z:

 

Tomek Krakowski

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, HVCF, 
ul. Twarda 6, 00-104 Warszawa

Tel. 0515- 155- 540; 22- 654-28-78; lub  22- 624-14-87 w. 104

E-mail: claims.polska@gmail.com
 

lub


Claims Conference, HVCF

P.O. Box 20064

Tel Aviv 61200

Israel

Darmowy nr telefonu:  00800-685-685-68

E-mail:infodesk@claimscon.org

 

Druki do pobrania:

List przewodni HVCF

Wskazówki

Instrukcja HVCF

Kwestionariusz HVCF

Powrót